Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8310 d328
8miracleworld
8249 4bdb 500
Tylko bez recyklingu.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viatoffifee toffifee
9538 565d 500
4791 36f2
Reposted fromdrozdzi drozdzi viatoffifee toffifee
8miracleworld
9001 a5e7
Reposted fromoll oll viatoffifee toffifee
8miracleworld
5848 97e6
Reposted fromnyaako nyaako viatoffifee toffifee
8728 ea8d
Reposted fromsouly souly
Nie lubię tych momentów, kiedy przypominam sobie, jak na mnie patrzyłeś.
— znalezione (via zachlannie)
Reposted fromsoplica soplica
9094 c6a1 500

thephotoregistry:

Salt, Pepper and Fire, 1980

Jo Ann Callis

Reposted fromdeannathegiant deannathegiant
8miracleworld
Jestem z siebie dumna. 
Przeszłam długą drogę, ciernistą, ciemną i pełną rozczarowań. I chociaż zdzierałam kolana, czołgając się przez zarośla, ledwo mając siłę, to w końcu, W KOŃCU! gdzieś doszłam. I stoję wyprostowana, wiedząc, że udało mi się, że wiatr przeczesuje mi włosy. 
— myśli po urodzinowym szampanie
Reposted fromSenyia Senyia
8miracleworld
5795 5863
Reposted fromczajnikq czajnikq viatoffifee toffifee
8miracleworld
3656 8473
Reposted fromdelain delain viatoffifee toffifee
2705 656b
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoffifee toffifee
8miracleworld
Najłatwiej zaprzyjaźnić się z mężczyznami, gdy od początku twierdzą, że kochają inne kobiety. Można wtedy z nimi - nazwijmy to - bezpiecznie porozmawiać.
— Janusz Leon Wiśniewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viatoffifee toffifee
0363 0353
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viatoffifee toffifee
8miracleworld
2558 e341 500
Reposted fromJamesEvans JamesEvans viatoffifee toffifee
5527 f2b9
Reposted fromLittleJack LittleJack viatoffifee toffifee
8miracleworld
I te momenty kiedy Cię chcę, a chcieć Cię nie powinnam.
— znowu i znowu
Reposted fromdum-spiro-spero dum-spiro-spero viatoffifee toffifee
8miracleworld
When people ask me what I put in my blog

barstudies:

image

Reposted fromspecific-humor specific-humor viatoffifee toffifee
1552 115c
Reposted fromsensuoussirens sensuoussirens viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl