Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
8miracleworld
1639 25e4
Reposted fromla-lu la-lu viatoffifee toffifee
8miracleworld

Kobiety nie chcą, gdy mają. Chcą, gdy nie mogą mieć.

Reposted fromconfusion confusion viatoffifee toffifee
8miracleworld
3106 f4af
my future husband
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viatoffifee toffifee
8miracleworld
9189 27cc
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
8miracleworld
7205 974a
Reposted fromdusix dusix viatoffifee toffifee
8miracleworld
7321 39bc 500
Reposted frommadamebutterfly madamebutterfly viatoffifee toffifee
8miracleworld
8330 cadc 500
Beata Pawlikowska
Reposted fromselsey selsey viatoffifee toffifee
8miracleworld
"Nie mieli facebooka, nie mieli komórek, więc okoliczności na Nich wymuszały to, że musieli być ze sobą, żeby porozmawiać, żeby się poczuć, żeby się zakochać, znienawidzić. 
Oni musieli się dotknąć i trochę poobcować ze sobą, no my... My niekoniecznie już musimy."

szkoda.
— J. Pawłowski
Reposted fromnathloves nathloves viatoffifee toffifee
8miracleworld
5727 5461
Reposted fromNajada Najada viatoffifee toffifee
8miracleworld
1367 21e8
Reposted fromelchupacabra elchupacabra viaPii Pii
8miracleworld
3376 982e
Reposted fromsecretoflife secretoflife viatoffifee toffifee
8miracleworld
Ludzie boją się zmian. A ja się właśnie boję, że nic się nie zmieni...
— nie chcę żeby tak już było zawsze.
Reposted fromdepresja depresja viatoffifee toffifee
1621 ea64
Reposted fromshitsuri shitsuri viatoffifee toffifee
8miracleworld
4066 bd82 500
Reposted fromTakingControl TakingControl viatoffifee toffifee
8miracleworld
9839 d040 500
Reposted frommonarchy monarchy viatoffifee toffifee
8miracleworld
– A jak pani sypia?
– Różnie.
– To znaczy jak?
– Nie mogę zasnąć, nie mogę się obudzić.
Reposted fromMuppet Muppet viatoffifee toffifee
8miracleworld
3385 09d2 500
Reposted fromgowno-z-mozgu gowno-z-mozgu viatoffifee toffifee
8miracleworld
2712 8942
Reposted fromkarahippie karahippie viatoffifee toffifee
8miracleworld
6152 5471
Reposted fromcalifornia-love california-love viatoffifee toffifee
8miracleworld
3687 a58e 500
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viatoffifee toffifee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl